Adatpark Győr

Infrastruktúra

t_polcos_elhelyezes_565x140


Adatpark Győr, Teleki László u.

Az adatközpont a Győr, Teleki L. u. 36. alatti Magyar Telekom tulajdonú műszaki épület I. emeletén található.

Géptermi kiépítés

Az Adatpark központja a gépterem, ahol Ügyfeleink informatikai berendezései elhelyezésre kerülnek. A gépterem 60 cm-es álpadlóval és álmennyezettel került kiépítésre 1500 kg/nm-t elérő maximális födémterhelhetőséggel. Az álpadló alatt található a gépterem teljes kábelezése az elektromos betáplálástól az adatkommunikációs optikai kábelekig. A légkondicionáló berendezések az álpadló alól végzik a gépterem hűtését. Az álmennyezetben találhatóak a tűzérzékelő szenzorok, a riasztóhoz kapcsolódó mozgásérzékelők, illetve a világító testek, továbbá ezen keresztül történik  a légkondicionált levegő elszívása is. Az Adatparkban a leválasztott géptermen kívül került kialakításra egy külső operátori és installációs helyiség, ahol lehetőség van a szerverek szervízelése céljából munkahelyek igénybevételére.

Operátori és installációs helyiség

Az Ügyfelek az operátori és installációs helyiségben elhelyezett konzolporton keresztül tudják elérni a gépteremben elhelyezett szervereiket. A helyiségben monitor, klaviatúra és egér áll az ügyfél rendelkezésére a gépével történő kommunikáció megvalósítására. Az operátori és installációs helyiség az év minden napján 0-24 órában használható az Adatpark rendszergazdáival vagy operátoraival előzetesen egyeztetett időpontban.

Áramellátás

Az Adatpark gépterme számára 160 kW (I. ütem) kapacitással rendelkező szünetmentes áramforrás áll rendelkezésére, két független forrásból történő táplálással. Áramellátási probléma esetén az épületben dízelgenerátorok veszik át az elektromos áram biztosításának feladatát, amelyek a teljes energia-kiesést pótolni tudják.

Állandó 22 ±2 Celsius fokos hőmérséklet

Nagy teljesítményű, redundáns kiépítésű ipari klímaberendezések által garantált a gépterem (I. ütem) folyamatos 22 Celsius fokos hőmérséklete. A berendezés folyamatosan monitorozza a gépterem páratartalmát. Az N+1 kialakításnak köszönhetően megoldott a redundancia, tehát bármelyik klímaberendezés kiesése esetén egy másik egység azonnal átveszi a terhelést. A levegő egyenletes hőmérsékleten tartásán kívül a klímarendszer szűri is az áthaladó levegőt. A keringetés álpadló alóli befújással és álmennyezeti elszívással megoldott. A klímaberendezés a központi monitorozó rendszerhez kapcsolódik

Biztonság

Az épületnek 0-24 óráig működő őrszolgálata van. Az épületbe történő beléptetésnél minden látogató a ki- és belépéseket naplózó mágneskártyát kap. Az Adatparkba látogatók - telefonon előre egyeztetett időpontban - az épületbe csak az Adatpark operátorok vagy rendszergazdák kíséretében, személyi adataik rögzítése után léphetnek be.

Fizikai behatolás-védelem

Az Adatpark a ki- és belépéseket naplózó, kártyás beléptető-rendszerrel és számkóddal működtethető mozgásérzékelő szenzorokkal összekapcsolt riasztóval van ellátva. Az Adatpark helyiségeit 0-24 órában zárt láncos belső video térfigyelő rendszer monitorozza. A rögzített szalagokat 7 napra visszamenőleg kerülnek tárolásra.

Számítógépek, illetve munkaállomások megközelíthetősége

Mágneses adathordozók hozzáférhetősége

A mentési rendszer kazettái az Adatparkban, de a gépteremtől távol, tűzálló szekrényekben kerülnek tárolásra. A tűzálló szekrényhez kizárólag az arra jogosult személyek férhetnek hozzá.

Tűzvédelem

Az Adatpark tűzvédelmi rendszere elkülönül az épület egyéb tűzjelző- és oltórendszereitől. A géptermet tűzgátló falak és ajtók választják el az épület többi részétől. Automata tűzjelző rendszerünk egy központi egységből és az álpadlóba és az álmennyezetbe épített szenzorokból áll. Egyetlen szenzor működésbe lépése esetén beindul a riasztás, míg két szenzor tűzészlelése esetén beindul az automatikus oltás. Az Adatpark oltórendszere gáz alapú, elektromos eszközök működésére nincs hatással, , ezzel is biztosítva az eszközök magas szintű állagmegóvását. A tűzgátló ajtók 1,5 órán keresztül tudják a tüzet visszatartani.

Védelem víz / egyéb folyadékok ellen

Sem a gépterem szomszédságában, sem fölötte vizesblokk nem található. A géptermi levegő páratartalma szabályozott (50% ±5%), a párásításhoz szükséges vízvezetékek nyomvonalán cseppvíz-érzékelők kerültek elhelyezésre

Veszélyek észlelése és jelentése

Az Adatparkban az őrszolgálat és az üzemeltetők egyaránt jelezhetnek általuk veszélyesnek ítélt helyzeteket.

  • Tűzeset
    Az álmennyezetbe és az álpadló alá épített érzékelők tüzet jelző riasztásakor (2 független érzékelő jelzése esetén) automatikusan beindul a gázalapú oltórendszer. A riasztást az Adatpark őrszolgálata közvetlenül, a központi őrszolgálat és a diszpécserközpont az épületfelügyeleti rendszeren keresztül észleli. Téves riasztás esetén lehetőség van az oltórendszer indítását kikapcsolni, illetve azt manuálisan elindítani. A tűzoltókat és az oltórendszer karbantartóit az őrszolgálat értesíti.
  • Illetéktelen behatolás
    A biztonsági őrök a behatolás észlelése után a helyszínen intézkednek, azonnal riasztják a rendőrséget és a szolgáltatót.

Túlfeszültség elleni védelem

Az épület tetején villámhárító-rendszer található, illetve az Adatpark „C” típusú túlfeszültség-védelemmel rendelkezik.

A számítógépes hálózat ellenőrzése

A számítógépes hálózat ellenőrzése központi monitoring rendszer által folyamatosan történik. A hálózat vagy hálózati elemek hibás működése riasztást generál, és naplózásra kerül. A hibakezelést 24 órás hibafelügyelet végzi el. A hibaelhárítást a Szolgáltató 1 órán belül megkezdi, a vonatkozó rendelkezésre állások betartásának figyelembevételével és a hiba elhárításáig folytatja.

Helyreállítás katasztrófa esetén (az üzletmenet folyamatosságának fenntartására)

A hálózat működéséhez szükséges szoftveres beállításokat a Szolgáltató heti gyakorisággal és módosítás esetén azonnal menti, így katasztrófa esetén azok az új hálózat gyors felépítéséhez felhasználhatóak. Az Ügyfelek elmentett adatai tűzbiztos szekrényben elzárásra kerülnek és a helyreállításkor felhasználhatóak.

Ügyféladat biztonság

Az Ügyfelek, eszközeiken tárolt és/vagy a Szolgáltató közreműködésével továbbított, üzleti titok és/vagy személyes adat körébe tartozó adatokat a Szolgáltató az általános üzleti titok védelmi kötelezettség-vállalás alapján kezeli, melynek megfelelően a Szolgáltató az Ügyfelei üzleti titkait saját üzleti titkaival megegyező módon köteles védeni.

Biztonsági előírások

Az Adatpark biztonsági előírásait az Adatpark Fizikai Hozzáférés-védelmi Szabályzata (4. sz. melléklet) határozza meg, amelyekbe ügyféligény esetén a Szolgáltató betekintési jogosultságot nyújt.

Egyedi felelősségbiztosítás

A Szolgáltató káreseményenként és évenként összesen 5 milliárd Ft fedezettel rendelkező felelősségbiztosítással bír az Adatpark szolgáltatásaira vonatkozóan, amely biztosítás vonatkozik az üzemeltetett eszközök esetleges megsemmisülése, értékcsökkenése esetére, valamint arra az esetre is, ha az ügyfél Adatparkban üzemeltetett eszközei okoznak káreseményt egyéb berendezésekben.

Hálózati csatlakozások

A Szolgáltató az alábbi Hálózati csatlakozásokat biztosíthatja Ügyfelei számára, az egyedi szerződésben és/vagy az ajánlatban meghatározott feltételekkel.

Internet kapcsolódás

A Szolgáltató vállalja az Adatpark 2x1 Gbps–os közvetlen, kapcsolatának biztosítását a Magyar Telekom IP gerinchálózata (nemzetközi partnerek (12,5Gbps) és a BIX (2x10Gbps)). Az Adatpark és az Internet közötti kapcsolat garantált rendelkezésre állása éves szinten 99,85%.

Szolgáltatási szintek

A Szolgáltató vállalja, hogy az egyes területek/szolgáltatások az alábbi minőségi célértékeket biztosítja, éves szinten.

Minőségi célértékek
   99,982 %
Temperált hőmérséklet garantálása   99,982 %
Internet kapcsolat rendelkezésre állása   99,85 %
Belső hálózat rendelkezésre állása   99,9 %
Help Desk   0-24h
Operátori jelenlét   0-24h
Biztonsági szolgálat   0-24h

A fenti táblázatban megadott rendelkezésre állásokat a Szolgáltató automatikus monitorozó rendszerrel ellenőrzi, melyek havi jelentéseit a Szolgáltató az ügyfél kérésére rendelkezésre bocsáthatja. Az éves rendelkezésre állási célérték számítása a szolgáltató statisztikája alapján történik. Hibásan teljesített órák száma az adott évben a szolgáltatás kiesés kezdete és a szolgáltató érdekkörében bekövetkező hibák esetén a hibaelhárítások között eltelt összes idő.

Szakértékesítőink

csontos-gergo

Csontos Gergő
hosting szakértékesítő

+3630/330-9899
csontos.gergo@telekom.hu

bartha-szilvai

Bartha Szilvia
hosting szakértékesítő

+3630/330-9899
bartha.szilvia@telekom.hu